Кафедра гуманітарних дисциплін

Склад кафедри:
Шульга Наталія Іванівна вчитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»
Процун Тетяна Миколаївна вчитель української мови та літератури  вищої категорії, «учитель-методист»
Бондарчук Оксана Вікторівна вчитель української мови та літератури вищої категорії
Гененко Тетяна Миколаївна учитель зарубіжної літератури вищої категорії, «учитель-методист»
Бровко Сергій Миколайович учитель англійської мови І категорії
В’язовська Ірина Іванівна учитель англійської мови вищої категорії, «старший вчитель»
Філенко Аліна Вадимівна учитель англійської мови, спеціаліст
 

Методичні теми, над якими працюють вчителі:

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

вчителя

Методична тема

Рік роботи

над темою

1

Процун

Тетяна

 Миколаївна

Виховання творчої, естетично розвиненої особистості на уроках мови та літератури

4-й

2

Бондарчук

Оксана

Вікторівна

Викладання української мови та літератури на основі комунікативної методики

4-й

3

Шульга

Наталія

Іванівна

Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури

5-й

4

Гененко

Тетяна

Миколаївна

Критичне мислення на уроках світової літератури як засіб формування гуманістичного світогляду

2-й

5

Бровко

Сергій Миколайович

Використання новітніх технологій та ігрової діяльності на уроках англійської мови

5-й

6

В'язовська

Ірина

Іванівна

Ігрові та інтегративні форми навчання на уроках англійської мови

4-й

7

Філенко

Аліна

Вадимівна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

1-й

Основні завдання роботи вчителів кафедри:

  1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, формування та розвиток в учнів компетентностей.
  2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках гуманітарних дисциплін, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику сучасні освітні технології та інновації.
  3. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.
  4. Виховувати в учнів любов і повагу до рідної мови, культури і традицій свого народу.
  5. Систематично вивчати та аналізувати програми, інструктивні та методичні листи МОУ, посібники, фахові  газети і  журнали.
  6. Кожному вчителю працювати над самоосвітою, підвищувати фаховий рівень.
  7. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
  8. Розвивати у дітей мовлення, пам'ять, увагу.
  9. Довести до учнів Національну програму вивчення та популяризації іноземних мов в Україні - Speak Global – Go Global
  10. Долучати дітей до скарбниці зарубіжної літератури, а через неї до цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень.
План засідань кафедри гуманітарних наук на 2017-2018 навчальний рік
Звіт кафедри за 2016-2017 навчальний рік
Графік консультацій учителів гуманітарних наук
Бінарний урок  з інформатики та української літератури "Душевна та мальовнича поезія Т.Шевченка", підготували Процун Т.М., Попова І.А.
Бінарний урок історії та літератури "Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю. Літературна спадщина б.Грінченка, в.Винниченка, і.Франка", підготували Процун Т.М., Воронянська Н.О.(текст)            (презентація)
План-конспект уроку української мови у 6 класі "Урок із числівником", підготувала Процун Т. М.(текст)     (презентація)
План-конспект уроку зі світової літератури "Е.Портер « Полліанна». Ідея радості життя й відкриття світу у  романі", підготувала Жадан Л. І.(текст)       (презентація)
План-конспект бінарного уроку у 6 класі "Повість В. Короленка «Сліпий музикант». Духовне прозріння Петра Попельського. Тема мистецтва в повісті", підготували Жадан Л. І., Шило Л. С.(текст)         (презентація)
Літературний турнір за сторінками повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра», підготувала Жадан Л. І.
План-конспект уроку-гри "Хто ж найрозумніший", підготувала Гененко Т.М.(текст)         (презентація)
План-конспект уроку "Театр у Давній Греції. Есхіл як видатний давньогрецький драматург. Трагедія Есхіла «Прометей закутий»", підготувала Гененко Т.М.(текст)          (презентація)
План-конспект уроку англійської мови "Tea with the Queen", підготувала В'язовська І.І.(текст)        (презентація)
План-конспект уоку англійської мови "Seasons. Weather", підготувала В'язовська І.І.
План-конспект уроку англійської мови для 2-го класу "Моя сім'я", підготувала Філенко А.В.
План-конспект інтегрованого уроку  англійської мови та інформатики у 10 класі "Електронний лист: Welcome to Poltava!", підготував Бровко С. М.
План-конспект уроку англійської мови у 11 класі "Гендерна рівність в суспільстві", підготував Бровко С. М.