Кафедра вчителів української мови та літератури

Склад кафедри:
Шульга Наталія Іванівна вчитель української мови та літератури вищої категорії, "Вчитель методист"
Процун Тетяна Миколаївна вчитель української мови та літератури  вищої категорії
Бондарчук Оксана Вікторівна вчитель української мови та літератури І категорії
Нарожна Вєроніка Вячеславівна вчитель української мови та літератури спеціаліст

  

Вчителі кафедри української мови та літератури намагаються засобами художнього слова впроваджувати в дію «Закон про мову»  пробуджувати необхідність говорити рідною мовою.

Кожен учитель має свій план підвищення педагогічної майстерності через вивчення передового досвіду вчителів міста, школи-інтернату, самоосвіту. Систематично проводиться огляд фахових журналів, матеріалів преси щодо удосконалення новітніх технологій в процесі навчання і виховання учнів на уроці з використанням матеріалів рідного краю. Велику увагу приділяють урокам літератури рідного краю учителі-словесники .

Колектив учителів-словесників виявляє творчий підхід до роботи з учнями. У своїй роботі вони використовують різні педагогічні технології.

Педагогічна технологія – це стратегічно обґрунтований процес досягнення гарантованих, запланованих педагогічних результатів, який включає формування знань і умінь відповідно до програми; процес, який реалізується на засадах наукової організації праці на основі поетапного тестування В процесі навчання дітей високою ефективністю відзначається проектна та мультимедійна технології . Також  успішно зарекомендувала себе  ігрова технологія. На уроках української літератури вчителі кафедри звертаються до технології швидкісного читання, інтегрованого навчання.

         Учителі-словесники використовують такі методи і прийоми навчання: пояснення, метод власної словесної творчості, проблемний виклад матеріалу, метод художнього читання, метод творчих завдань і вправ.

         В цілому колектив кафедри української мови та літератури має високу фахову підготовку, добре володіє методикою викладання свого предмета, впроваджує в повсякденній праці різноманітні форми і методи роботи, використовуючи новітні технології, які вимагає від нас сучасність.