Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

Кафедра гуманітарних наук

Склад кафедри:
Шульга Наталія Іванівна вчитель української мови та літератури вищої категорії, "Вчитель методист"
Процун Тетяна Миколаївна вчитель української мови та літератури  вищої категорії, старший вчитель
Бондарчук Оксана Вікторівна вчитель української мови та літератури І категорії
Гененко Тетяна Миколаївна учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель методист
Жадан Людмила Іванівна учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель
Бровко Сергій Миколайович учитель англійської мови ІІ категорії
В’язовська Ірина Іванівна учитель англійської мови вищої категорії
Філенко Аліна Вадимівна учитель англійської мови, спеціаліст
 

Методичні теми, над якими працюють вчителі:

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

вчителя

Методична тема

Рік роботи

над темою

1

Процун

Тетяна

 Миколаївна

Виховання творчої, естетично розвиненої особистості на уроках мови та літератури

4-й

2

Бондарчук

Оксана

Вікторівна

Викладання української мови та літератури на основі комунікативної методики

4-й

3

Жадан

Людмила

Іванівна

Упровадження технології «ситуації успіху» на уроках літератури

1-й

4

Шульга

Наталія

Іванівна

Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури

5-й

5

Гененко

Тетяна

Миколаївна

Критичне мислення на уроках світової літератури як засіб формування гуманістичного світогляду

2-й

6

Бровко

Сергій Миколайович

Використання новітніх технологій та ігрової діяльності на уроках англійської мови

5-й

7

В'язовська

Ірина

Іванівна

Ігрові та інтегративні форми навчання на уроках англійської мови

4-й

8

Філенко

Аліна

Вадимівна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

1-й

Основні завдання роботи вчителів кафедри:

  1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, формування та розвиток в учнів компетентностей.
  2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках гуманітарних дисциплін, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику сучасні освітні технології та інновації.
  3. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.
  4. Виховувати в учнів любов і повагу до рідної мови, культури і традицій свого народу.
  5. Систематично вивчати та аналізувати програми, інструктивні та методичні листи МОУ, посібники, фахові  газети і  журнали.
  6. Кожному вчителю працювати над самоосвітою, підвищувати фаховий рівень.
  7. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
  8. Розвивати у дітей мовлення, пам'ять, увагу.
  9. Довести до учнів Національну програму вивчення та популяризації іноземних мов в Україні - Speak Global – Go Global
  10. Долучати дітей до скарбниці зарубіжної літератури, а через неї до цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень.
План засідань кафедри гуманітарних наук на 2017-2018 навчальний рік
Звіт кафедри за 2016-2017 навчальний рік
Графік консультацій учителів гуманітарних наук
Бінарний урок  з інформатики та української літератури "Душевна та мальовнича поезія Т.Шевченка", підготували Процун Т.М., Попова І.А.
Бінарний урок історії та літератури "Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю. Літературна спадщина б.Грінченка, в.Винниченка, і.Франка", підготували Процун Т.М., Воронянська Н.О.(текст)            (презентація)
План-конспект уроку української мови у 6 класі "Урок із числівником", підготувала Процун Т. М.(текст)     (презентація)
План-конспект уроку зі світової літератури "Е.Портер « Полліанна». Ідея радості життя й відкриття світу у  романі", підготувала Жадан Л. І.(текст)       (презентація)
План-конспект бінарного уроку у 6 класі "Повість В. Короленка «Сліпий музикант». Духовне прозріння Петра Попельського. Тема мистецтва в повісті", підготували Жадан Л. І., Шило Л. С.(текст)         (презентація)
Літературний турнір за сторінками повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра», підготувала Жадан Л. І.
План-конспект уроку-гри "Хто ж найрозумніший", підготувала Гененко Т.М.(текст)         (презентація)
План-конспект уроку "Театр у Давній Греції. Есхіл як видатний давньогрецький драматург. Трагедія Есхіла «Прометей закутий»", підготувала Гененко Т.М.(текст)          (презентація)
План-конспект уроку англійської мови "Tea with the Queen", підготувала В'язовська І.І.(текст)        (презентація)
План-конспект уоку англійської мови "Seasons. Weather", підготувала В'язовська І.І.
План-конспект уроку англійської мови для 2-го класу "Моя сім'я", підготувала Філенко А.В.
План-конспект інтегрованого уроку  англійської мови та інформатики у 10 класі "Електронний лист: Welcome to Poltava!", підготував Бровко С. М.
План-конспект уроку англійської мови у 11 класі "Гендерна рівність в суспільстві", підготував Бровко С. М.