Кафедра вчителів математики, фізики та інформатики

Склад кафедри :
Дмитренко Світлана Володимирівна учитель математики вищої категорії, "Старший вчитель"
Марфенкова Тетяна Павлівна учитель математики І категорії
Твердохліб Оксана Олександрівна учитель математики та економіки І категорії
Шило Ігор Миколайович учитель фізики ІІ категорії
Попова Інна Анатоліївна учитель фізики та інформатики І категорії

Основні завдання:

1.         Систематично вивчати та аналізувати навчальні програми, інструктивні та методичні листи МОУ, посібники, фахові журнали та газети з предметів.

2.         Вивчати та впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні методи і технологій навчання, інноваційний досвід освіти.

3.         Створювати умови для самореалізації кожного вчителя.

4.         Кожному вчителю кафедри постійно займатися самоосвітою.

5.         Викликати у учнів інтерес до вивчення предметів.

6.         Формувати та розвивати учнівський інтерес до навчальної літератури, вміння нею користуватися, використовувати допоміжну літературу в підготовці до уроків.

7.         Залучати учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, посилити роботу з обдарованими дітьми.

8.        Проводити заходи, спрямовані на збереження та поліпшення стану матеріально-технічної бази предметних кабінетів.

9.         Постійно співпрацювати з методичними службами міста.

10.       Намагатися на уроках більше розв’язувати задач практичного змісту.

11.       Використовувати досвід вчителів школи і міста в проведенні нових типів уроків.

12.       Розвивати на уроках міжпредметні зв’язки.

13.       Застосовувати на уроках різні форми роботи.

14.       Поліпшувати індивідуально–групову роботу учнів на уроках.

15.       Залучати до роботи тестову форму опитування учнів.

16.       Досвідченим вчителям постійно надавати у роботі допомогу молодим   спеціалістам.

17.       Постійно надавати учням консультації щодо підготовки до ДПА та ЗНО.