Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

Кафедра точних наук

Склад кафедри :
Дмитренко Світлана Володимирівна учитель математики вищої категорії, учитель-методист
Марфенкова Тетяна Павлівна учитель математики І категорії
Твердохліб Оксана Олександрівна учитель математики та економіки І категорії
Шило Ігор Миколайович учитель фізики І категорії
Попова Інна Анатоліївна учитель фізики, інформатики та астрономії вищої  категорії
Бровко Сергій Миколайович учитель інформатики ІІ категорії
Бовсуновська Наталія Іванівна учитель математики І категорії

Навчально-методична тема, над якою працює кафедра точних наук:

«Застосування інноваційних технологій на уроках – шлях до різностороннього розвитку учня»

Навчально-методична тема, над якою працює вчитель:

 1. Дмитренко Світлана Володимирівна "Проектна діяльність учнів при вивченні математики"
 2. Марфенкова Тетяна Павлівна "Активізація розумової діяльності на уроках математики"
 3. Твердохліб Оксана Олександрівна "Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики"
 4. Бовсуновська Наталія Іванівна  "Компетентнісні задачі в курсі математики 5-9 кл"
 5. Попова Інна Анатоліївна "Впровадження нових інформаційних технологій на уроках інформатики"
 6. Шило Ігор Миколайович "Використання електронної системи голосувань іnterwraite PRS у навчальному процесі"
 7. Бровко Сергій Миколайович "Виховання інформаційної культури та комп’ютерної компетентності учнів на уроках та в позаурочний час"

Основні завдання роботи кафедри:

 1. При плануванні навчальної роботи використовувати методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2017-2018 н.р., програм з предметів та методичні рекомендації щодо вивчення їх у 12-річній школі.
 2. Систематично вивчати та аналізувати навчальні програми, інструктивні та методичні листи МОУ, посібники, фахові журнали та газети з предметів.
 3. Вивчати та впроваджувати в навчально-виховний процес сучасні методи і технологій навчання, інноваційний досвід освіти.
 4. Створювати умови для самореалізації кожного вчителя.
 5. Кожному вчителю кафедри підвищувати педмайстерність шляхом самоосвіти.
 6. Викликати у учнів інтерес до вивчення предметів.
 7. Формувати та розвивати учнівський інтерес до навчальної літератури, вміння нею користуватися, використовувати допоміжну літературу в підготовці до уроків.
 8. Залучати учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, посилити роботу з обдарованими дітьми.
 9. Проводити заходи, спрямовані на збереження та поліпшення стану матеріально-технічної бази предметних кабінетів.
 10. Залучати учнів до створення навчальних проектів.
 11. Постійно співпрацювати з методичними службами області.
 12. Намагатися на уроках більше розв’язувати задач практичного змісту.
 13. Використовувати досвід вчителів школи і міста в проведенні нових типів уроків.
 14. Розвивати на уроках міжпредметні зв’язки.
 15. Обмінюватися досвідом роботи з колегами по кафедрі.
 16. Застосовувати на уроках різні форми роботи.
 17. Поліпшувати індивідуально–групову роботу учнів на уроках.
 18. Залучати до роботи тестову форму опитування учнів.
 19. Постійно надавати учням консультації щодо підготовки до ДПА та ЗНО.
План засідань кафедри на 2017-2018 навчальний рік 
Звіт кафедри за 2016-2017 навчальний рік
Графік консультацій учителів кафедри точних наук
План-конспект уроку математики у 5 класі "Додавання і віднімання десяткових дробів", підготувала Бовсуновська Н. І.
План-конспект уроку математики у 6 класі "Повторення. Дії з раціональними числами", підготувала Бовсуновська Н. І.
Презентація до бінарного уроку "Душевна та мальовнича поезія Т. Шевченка", підготувала Попова І.А.
План-конспект уроку з інформатики "Сам собі режисер", підготувала Попова І.А.(текст)       (презентація)