Кафедра вчителів іноземних мов та зарубіжної ліетратури

Склад кафедри:
Гененко Тетяна Миколаївна учитель зарубіжної літератури вищої категорії  
Жадан Людмила Іванівна учитель зарубіжної літератури І категорії
Бровко Сергій Миколайович учитель англійської мови ІІ категорії
В’язовська Ірина Іванівна учитель англійської мови І категорії
Захарченко Анна Вікторівна учитель англійської мови спеціаліст
 

Мета:

Впровадження методів нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

Основні завдання:

Кафедра вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури працює над проблемою, яка підпорядкована загально шкільній проблемі: «Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів шляхом впровадження освітніх інформацій-технологій». Девіз кафедри – «Вивчаємо мову – формуємо особистість». Сучасний стан міжнародних зв'язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у світовий та європейський простори, - нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають певних трансформацій у сфері освіти як важливого державного інституту, зокрема й у галузі навчання іноземних мов та зарубіжної літератури. Нам потрібно виховувати інтелігентну та конкурентноспроможну людину, а для цього: Засобами художнього слова виховувати національно свідому особистість, громадянина України, для якого були б природними прагнення говорити рідною мовою і бажання оволодівати іноземними. Продовжувати впроваджувати в дію «Закон про мову». Прилучати учнів до скарбниці світової літератури, а через неї до цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень. Формувати гуманістичний світогляд учня, розширювати видноколо його культурно-пізнавальних інтересів. Розвивати почуття і мислення школярів, творчі здібності, сприяти їхньому індивідуальному самовиявленню. Розширювати читацький досвід учнів, вчити самостійно вибирати книжку та самостійно спілкуватися з нею, зміцнювати імунітет проти низькопробних явищ масової культури. Виховувати в учнях повагу до духовних надбань людства, релігійну та етнічну толерантність водночас із неприйняттям культу сили і переваги матеріальних цінностей над духовними. Використовувати новітні методики у процесі розвитку соціально-культурної компетенції. Дбати про поліпшення матеріально-технічної бази кабінетів. Кожному вчителеві кафедри продовжувати працювати над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідувати уроки колег та впроваджувати у практику роботи кращий педагогічний досвід.