Кафедра суспільствознавчих дисциплін

Склад кафедри:
Гурська Ольга Василівна учитель історії вищої категорії, «учитель-методист», кандидат педагогічних наук
Бакулей Тетяна Миколаївна учитель історії та правознавства вищої категорії, «старший учитель»
Мироненко Леонід Леонідович учитель географії вищої категорії, «учитель-методист», кандидат педагогічних  наук
Мороз Світлана Василівна учитель історії вищої категорії, «старший учитель»
Нестеренко Руслана Валентинівна учитель географії та економіки вищої категорії, «старший учитель»

Тема, над якою працює кафедра :

Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, шляхом впровадження освітніх інформаційних технологій.

Тема, над якими працюють вчителі кафедри:

№ з/п
ПІБ
Вчителя
Методична тема
Рік роботи
над темою
1
Бакулей
Тетяна
Миколаївна
Розвиток самостійного мислення та набуття навичок на уроках історії  та  права
5-й рік
2
Мироненко
Леонід
Леонідович
Реалізація творчого потенціалу учнів шляхом індивідуально-особистісного підходу при навчанні географії, базуючись на принципах гуманної педагогіки
3-й рік
 3
Мороз
Світлана
Василівна
Формування історичних компетентностей засобами історичних джерел
1-й рік
4
Нестеренко
Руслана
Віталіївна
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії та економіки
2-й рік
5
Гурська
Ольга
Василівна
Шляхи підвищення мотивації та відповідальності учнів до навчання в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін
1-й рік

Основні завдання:

1. З метою виконання завдань, поставлених перед школою в справі виховання педагогічних кадрів, удосконалення їх педмайстерності піднести методичну роботу кафедри   на новий рівень,  затвердивши розроблені вчителями особисті плани по самоосвіті.
2. Систематично вивчати і аналізувати навчальні плани, програми, посібники, рекомендації МОУ, фахових журналів та їх дотримання при плануванні навчальної роботи враховувати профільне навчання.
3. Працювати над методичною проблемою: «Модернізація освітнього простору школи-інтернату, спрямованого на формування компетентної,конкурентно-спроможньої, соціально-успішньої особистості».
4. Формувати і розвивати учнівський інтерес до навчальної літератури та інших джерел інформації , вміння ними користуватися в підготовці до уроків історії , географії, права.
5. В період становлення незалежної України вивчати Конституцію України, нові закони, кодекси, постанови, рішення Президента та Верховної Ради.
6. Прививати учням інтерес до історії України, її культури, традицій, звичаїв, вивчати курс „Історії Полтавщини".
7. З метою національно-патріотичного виховання громадянина України виховувати в учнів любов і повагу до всіх націй і народностей, що проживають на території нашої держави, знання прав і обов'язків кожної людини, вміння їх застосовувати.
8. Здійснювати економічне виховання учнів.
9. Використовувати досвід кращих вчителів України, міста і школи в проведенні нових типів уроків, більше працювати по системі міжпредметних зв'язків, розвивати учнівські компетенції, компетентнісне навчання.
10. Поліпшити індивідуально-групову роботу учнів на уроках історії , географії, права, використовуючи інтерактивні методи навчання.
11. Посилити роботу з обдарованими дітьми, що проявляють інтерес до предметів.
12. В позакласній роботі з учнями підвищувати значення олімпіад юних істориків і географів, конкурсів, тижнів     історії і географії, учнівських конференцій, зустрічей з краєзнавцями краю, брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.
13. Дбати про зміцнення матеріально - технічної бази  школи з історії, географії, права.
14. Формувати учнівський світогляд як найвищу форму самоусвідомлення сучасної молоді.
15. Забезпечити роботу кафедри новими технічними засобами навчання.