Кафедра природничо-математичних дисциплін

 
Склад кафедри:
Дмитренко Світлана Володимирівна учитель математики вищої категорії, «учитель-методист»
Марфенкова Тетяна Павлівна учитель математики І категорії
Твердохліб Оксана Олександрівна учитель математики та економіки І категорії
Шило Ігор Миколайович учитель фізики І категорії
Попова Інна Анатоліївна учитель фізики, інформатики та астрономії вищої  категорії
Бровко Сергій Миколайович учитель інформатики І категорії
Тернавська Марина Миронівна учитель біології, І категорія
Ціленко Вікторія Олексіївна учитель хімії та біології, ІІ категорія
Ручка Ольга Михайлівна учитель біології та хімії, ІІ категорія
 
Методична тема, над якою працюють вчителі кафедри природничих наук:

«Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості учнів шляхом створення нового освітнього середовища»

Методичні теми, над якими працюють вчителі:

№ з/п
Прізвище,
ім’я, по батькові
вчителя
Методична тема
Рік роботи
над темою
1
Тернавська
Марина
Миронівна
Збереження життя  та здоров`я на уроках біології, здоров`язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
4-й
2
Ручка
Ольга
Михайлівна
Використання ІКТ на уроках хімії
1-й
3
Ціленко
Вікторія
Олексіївна
Активізація   розумової  діяльності  учнів на уроках хімії ,як один із шляхів розвитку особистості
1-й
4
Дмитренко Світлана Володимирівна Проектна діяльність учнів при вивченні математики  
5 Марфенкова Тетяна Павлівна Активізація розумової діяльності на уроках математики  
6 Твердохліб Оксана Олександрівна Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики  
7 Шило Ігор Миколайович Використання електронної системи голосувань іnterwraite PRS у навчальному процесі  
8 Попова Інна Анатоліївна Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики  
9 Бровко Сергій Миколайович Виховання інформаційної культури та комп’ютерної компетентності учнів на уроках та в позаурочний час  

Основні завдання роботи вчителів кафедри:

 1. При плануванні навчальної роботи використовувати нормативні документи міністерства освіти і науки України, програми, інструктивні листи
 2. Впроваджувати в навчальний процес сучасні методи та технології навчання, застосовувати на уроках різні форми роботи. 
 3. Підвищувати професіоналізм педагогів, створювати умови для самореалізації.
 4. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
 5. Посилювати роботу з обдарованими учнями.
 6. Співпрацювати з іншими методичними службами міста, області та використовувати досвід вчителів інших шкіл.
 7. Застосовувати на уроках міжпредметні зв’язки.
 8. Використовувати різні форми опитування учнів.
 9. Надавати професійну допомогу у роботі молодим вчителям(наставництво)
 10. Проводити заходи по збереженню та поліпшенню матеріально-технічної бази кабінетів біології, хімії та спортивного залу.
 11. Слідкувати за дотриманням техніки безпеки на уроках та правильним веденням журналів інструктажів.
 12. Провести цікавий та змістовний предметний тиждень .
 13. Створювати позитивний настрій в учнів на уроках.

Презентація до бінарного уроку "Душевна та мальовнича поезія Т. Шевченка", підготувала Попова І.А.

План-конспект уроку з інформатики "Сам собі режисер", підготувала Попова І.А.(текст)       (презентація)

Урок - презентація: "Життя бджолиної сім’ї"(конспект)        (презентація)

План-конспект уроку "Здоровому все здорово!"(конспект)       (презентація)

План-конспект уроку "Таємниця зародження життя"(конспект)       (презентація)

План-конспект уроку "Через  природу до  здоров`я"(конспект)       (презентація)