Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

Кафедра природничих наук

 
Склад кафедри:
Тернавська Марина Миронівна учитель біології, ІІ категорія
Ціленко Вікторія Олексіївна учитель хімії та біології, спеціаліст
Ручка Ольга Михайлівна учитель біології та хімії, ІІ категорія
Буйдін Олег Валерійович учитель фізичної культурии, ІІ категорія
Кулинич Юрій Олександрович учитель фізичної культури, спеціаліст
Шийка Артур Петрович учитель фізичної культури

Методична тема, над якою працюють вчителі кафедри природничих наук:

«Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості учнів шляхом створення нового освітнього середовища»

Методичні теми, над якими працюють вчителі:

№ з/п
Прізвище,
ім’я, по батькові
вчителя
Методична тема
Рік роботи
над темою
1
Тернавська
Марина
Миронівна
Збереження життя  та здоров`я на уроках біології, здоров`язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
4-й
2
Ручка
Ольга
Михайлівна
Використання ІКТ на уроках хімії
1-й
3
Ціленко
Вікторія
Олексіївна
Активізація   розумової  діяльності  учнів на уроках хімії ,як один із шляхів розвитку особистості
1-й
4
Буйдін
Олег
Валерійович
Формування лідерської компетентності учнів засобами  навчального предмету «фізичної культури».
2-й
5
Кулинич
Юрій
Олександрович
Розвиток   координації  рухів у дітей старшого шкільного віку
2-й
6
Шийка
Артур
Петрович
Сприяти розвитку основних фізичних якостей у дітей молодшого і старшого  віку
1-й

Основні завдання роботи вчителів кафедри:

 1. При плануванні навчальної роботи використовувати нормативні документи міністерства освіти і науки України, програми, інструктивні листи
 2. Впроваджувати в навчальний процес сучасні методи та технології навчання, застосовувати на уроках різні форми роботи. 
 3. Підвищувати професіоналізм педагогів, створювати умови для самореалізації.
 4. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
 5. Посилювати роботу з обдарованими учнями.
 6. Співпрацювати з іншими методичними службами міста, області та використовувати досвід вчителів інших шкіл.
 7. Застосовувати на уроках міжпредметні зв’язки.
 8. Використовувати різні форми опитування учнів.
 9. Надавати професійну допомогу у роботі молодим вчителям(наставництво)
 10. Проводити заходи по збереженню та поліпшенню матеріально-технічної бази кабінетів біології, хімії та спортивного залу.
 11. Слідкувати за дотриманням техніки безпеки на уроках та правильним веденням журналів інструктажів.
 12. Провести цікавий та змістовний предметний тиждень .
 13. Створювати позитивний настрій в учнів на уроках.

Загальношкільне спортивне свято «День здоров’я»

Урок - презентація: "Життя бджолиної сім’ї"(конспект)        (презентація)

План-конспект уроку "Здоровому все здорово!"(конспект)       (презентація)

План-конспект уроку "Таємниця зародження життя"(конспект)       (презентація)

План-конспект уроку "Через  природу до  здоров`я"(конспект)       (презентація)