54c2626d

Процун Тетяна Миколаївна, учитель вищої категорії, маю звання «старший вчитель», професійний стаж – 20 років.

Тема, над якою працюю: «Виховання сучасної творчої особистості на уроках мови та літератури».

   Весь смак творчої роботи – у вільному викладі думок, у самостійному мисленні, яке не може обмежитись чіткими рамками регламенту чи тематики. Тому на своїх уроках я використовую різні види творчих робіт, застосовую цілу низку методів, прийомів, форм розвитку творчих здібностей учнів. Кожна дитина від природи талановита, я лише допомагаю розвинути ці таланти. Люблю експромт, який іноді красномовніший декількох абзаців. Варто пам'ятати, що успіх у розвитку творчих здібностей учнів матиме той словесник, який сам є творчою особистістю.

Погоджуюсь з думкою багатьох педагогів, що не з кожного учня виросте митець, але знаю, що розвиток образного мислення, творчої уяви естетично збагатить будь-яку дитину. Спілкуючись із дітьми, обираю такі методи й прийоми, які б якнайкраще сприяли розвиткові та формуванню комунікативної компетенції учнів, без якої у майбутньому неможлива повноцінна діяльність особистості.   Використовую проблемно-діалогічний метод навчання, метод проектів, дослідницький метод, метод комунікативних вправ. Використання цих методів примушує учнів інтенсивно мислити, шукати і знаходити відповіді на питання, внаслідок чого знання набуваються не лише пам'яттю, а передусім розумом. Важливими є індивідуальний підхід – зосередження навчального процесу на учневі, надання кожному свободи вибору та можливостей реалізувати потенціал, а також співробітництво – єдність учнів, вчителів, батьків і партнерів. Завжди ставлюсь до учнів як до рівних, тож вони зацікавлюються, і самі прагнуть до високих результатів. Звертаю увагу на особливості характеру кожного учня та дозволяю кожному виявляти себе і демонструвати свої знання саме так, як він хоче і вміє. Для мене важлива точка зору кожного, навчаю не лише відстоювати її, а й уміти аргументувати. Постійно працюю з обдарованими дітьми. Результатами нашої роботи є участь у Всеукраїнському конкурсі ім. П.Яцика та Міжнародному конкурсі ім. Т.Шевченка. Неодноразово нагороджувалась грамотами Полтавського обласного управління освіти, адміністрацією та профспілковим комітетом Полтавської школи-інтернату №1.

Усвідомлюю, що успішно реалізувати мету діяльності зможу лише за умови, коли розвиватиму власні педагогічні здібності. Вірю в завтрашній день!