d4ee5346

       Я, Шило Ігор Миколайович, закінчив Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка у 2008 році. З цього ж року я розпочав працювати у Полтавській спеціалізованій школі-інтернаті №1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради на посаді вчителя фізики.

Педагогічна проблема, над якою я працюю: «Використання системи RESPONSE на уроках фізики».

На уроках застосовую різні методи навчання:

 • словесні;
 • демонстраційні;
 • лабораторні;
 • робота з книгою;
 • розв'язування задач;
 • ілюстративні;
 • методи контролю та обліку знань і умінь учнів.

За роки своєї роботи маю 1 призера районної та 1 призера обласної олімпіади. Отримав ІІ категорію та ступінь магістра фізики. Матеріали проблемної теми були апробовані на 3 міжнародних та 2 студентських конференціях, матеріали видані в збірках:

 1. ШилоІ.М. Оптимізація контролю знань студентів за допомогою електронної системи голосування /І.М.Шило //Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2012»: матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (6-7 груд. 2012р., м.Суми): у 3-х частинах. Частина 3 /[упор. ЧашечниковаО.С.]. – Суми: ВВП ТОВ «Мрія», 2012. – С.88-90.
 2. ШилоІ.М. Вплив електронної системи голосування InterwriteResponse на ефективність засвоєння навчального матеріалу з фізики /І.М.Шило //Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] /ПНПУ ім.В.Г.Короленка; редкол.: Ю.Д. Москаленко (голов. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2013. – C.209-210.
 3. ШилоІ.М. Моніторинг навчальних досягнень учнів з фізики за допомогою електронної системи голосування InterwriteResponse /І.М.Шило //Фізика. Нові технології навчання: збірник наукових праць студентів і молодих науковців. – Вип. 11. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – С. 223-227.
 4. Шило І. М. Дидактичні особливості використання системи InterwriteResponseід час вивчення фізики / І. М. Шило // DidascalЧасопис № 13 упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – Полтава: 2013. – С. 152-154.

Використовуючи дану систему голосування, я зміг досягти значних результатів у навчально-виховному процесі:

 • оперативність та швидкість перевірки, контролю та оцінювання знань при високій якості та надійності результатів;
 • об’єктивність та неупередженість оцінювання знань;
  • автоматизація та комп’ютеризація аналізу кількісних та якісних показників успішності класу та кожного учня окремо;
  • моніторинг динаміки успішності класу, що дозволяє виявляти дидактично складні теми;
 • об’єктивність та неупередженість оцінювання знань, що сприяє підтриманню комфортних психолого-педагогічних суб’єкт-суб’єктних відносин учня та викладача;
 • прогнозування результатів рівня навчальних досягнень;

Крім зазначеного дану систему голосування можна ефективно використовувати для підготовки до проходження тестування різних форм (ЗНО, правила дорожнього руху тощо).

На мою думку, Вашій дитині навчання у нашій школі піде лише на користь, тому що більше ні в якій школі України не створено таких умов для повноцінного становлення підростаючого покоління.

Портфоліо вчителя фізики - 2016 рік

Портфоліо вихователя - 2017 рік