Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

    Рік заснування бібліотеки  –  1960
    Місце розташування бібліотеки (поверх)  – 1 (перший)
    Загальна площа бібліотека  – 147,9 кв. м
    Наявність читального залу:  так
    Кількість посадочних місць: 15
    Наявність книгосховища для навчального фонду:  так
   Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.
Бібліотека допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи разом з педагогічним колективом.
  У своїй діяльності шкільна бібліотека поєднує функції традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного центру, який забезпечує доступ користувачам до навчальної, навчально-допоміжної та навчально-виховної інформації на електронних носіях і в мережі Інтернет.
   Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.
   Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
      Отже, основні завдання, що ставляться перед бібліотекою, охоплюють широкий спектр діяльності:
  • бібліотечно-бібліографічна робота;
  • інформаційне обслуговування;
  • виховання інформаційної культури;
  • просвітницька робота тощо.
   В умовах сучасного інформаційного суспільства головною метою загальноосвітнього навчального закладу є досягнення рівня знань дітей, що відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
   Головним завданням шкільної бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального процесу для досягнення належного рівня знань та виховання особистості здатної до творчості, ініціативи, адаптованої до конкретного вибору свого місця в житті, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури.