Новини

Педагогічна рада

Педагогічна рада (3)

Стимулювання позитивного ставлення до навчання

Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках математики.

«Учень – це не посудина, яку необхідно наповнити,

а факел, який треба запалити!»

Плутарх

Шановні колеги! Я підрахував, що за 25 років своєї професійної діяльності при тижневому навантаженні 18 годин учитель проводить близько 15 тисяч уроків! Ці уроки повинні бути добре підготовленими, сприяти розвитку особистості учнів, стимулювати позитивне ставлення до навчання упродовж всього життя. Школяр має зрозуміти користь отриманих знань у повсякденному житті та діяльності, у формуванні особистісних якостей та фахових компетенцій. Крім того, кожен урок повинен приносити успіх учителю, надаючи почуття радості та задоволення від професійної діяльності. Переступаючи шкільний поріг, учитель повинен пам’ятати, що обрав не професію, а спосіб життя. Для педагога урок повинен бути не лише важкою робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження, а творчою майстернею обміну досвідом, осередком генерування нових ідей, клубом зацікавлених учнів. Уроки математики не є виключенням.

Хочу Вас ознайомити з думкою видатних людей різних часів про математику.

«Математика – цариця всіх наук. Її коханий – істина, її вбрання – простота і ясність. Палац цієї володарки оточений тернистими заростями, і щоб досягти його, кожному треба продертися крізь хащі. Випадковий подорожній не знайде в її палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, який любить істину і загартовується у боротьбі з труднощами» – говорив Ян Снядецький (польський вчений-енциклопедист, астроном, математик, філософ, педагог).

«Всесвіт – це грандіозна книга, відкрита для кожного, але написана вона на математичній мові» наголошував Галілео Галілей (італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик).

«Зі всіх мов світу найкраща – це штучна і стисла мова математики. Математика – це мова, якою спілкуються всі точні науки» – писав Лобачевський Микола Іванович (російський математик, творець неевклідової (як ще її називають «космічної») геометрії).

Детальніше ...
Підписатися на цей канал RSS