Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

Профілі

Навчання, спрямоване на набуття старшоклас­никами навичок самостійної науковопрактичної, дослідницькопошукової діяльності, на роз­виток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, фізичних, соціальних якостей, на прагнення до саморозвитку та самоосвіти.