Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів
Тема, над якою працює колектив вихователів
Формування в учнів морально-духовних цінностей як запорука розвитку гармонійної особистості і свідомого громадянина.
 
 
Основні завдання роботи методобєднання
 • Вивчення теоретичних засад нових виховних технологій, які відповідають вимогам часу;
 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня та рівня підготовки вихователів з питань психології, педагогіки, теорії та практики виховної роботи;
 • Підвищення педагогічної майстерності через саморозвиток шляхом роботи з методичною літературою та участі у роботі педагогічної ради та нарад при директору;
 • Формування принципово єдиних підходів до виховання та соціалізації особистості вихованця;
 • Вдосконалення педагогічної майстерності кожного члена методичного обєднання шляхом накопичення та систематизації напрацьованого матеріалу;
 • Розвиток творчого потенціалу вихователів та умов для їх самореалізації;
 • Координація планування, організації та педагогічного аналізування виховних заходів;
 • Створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, вибору індивідуального педагогічного стилю кожним вихователем;
 • Надання необхідної методичної роботи вихователям у вирішенні основних проблем організації виховної роботи;
 • Сприяння подальшому розвитку психолого-педагогічної компетенції вихователів;
 • Подолання стресогенних ситуацій у практичній діяльності;
 • Ознайомлення з досвідом колег та пропаганда передового педагогічного досвіду;
 • Сприяти фізичному розвитку, зміцненню здоровя учнів, формувати навички здорового способу життя;
 • Всебічно розвивати творчі здібності учнів відповідно до їх нахилів та інтересів;
 • Систематично знайомити педагогів з новинками методичної літератури.