Тема, над якою працює колектив вихователів

     Впровадження проектних технологій з використанням інноваційних методик у виховній роботі школи-інтернату. Розробка та запровадження інноваційної системи виховання обистості в умовах спеціалізованої школи-інтернату (засобами фізичної культури та спорту).

 
 
Основні завдання роботи методобєднання
 • Вивчення теоретичних засад нових виховних технологій, які відповідають вимогам часу;
 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня та рівня підготовки вихователів з питань психології, педагогіки, теорії та практики виховної роботи;
 • Підвищення педагогічної майстерності через саморозвиток шляхом роботи з методичною літературою та участі у роботі педагогічної ради та нарад при директору;
 • Формування принципово єдиних підходів до виховання та соціалізації особистості вихованця;
 • Вдосконалення педагогічної майстерності кожного члена методичного обєднання шляхом накопичення та систематизації напрацьованого матеріалу;
 • Розвиток творчого потенціалу вихователів та умов для їх самореалізації;
 • Координація планування, організації та педагогічного аналізування виховних заходів;
 • Створення умов для саморозвитку, самовдосконалення, вибору індивідуального педагогічного стилю кожним вихователем;
 • Надання необхідної методичної роботи вихователям у вирішенні основних проблем організації виховної роботи;
 • Сприяння подальшому розвитку психолого-педагогічної компетенції вихователів;
 • Подолання стресогенних ситуацій у практичній діяльності;
 • Ознайомлення з досвідом колег та пропаганда передового педагогічного досвіду;
 • Сприяти фізичному розвитку, зміцненню здоровя учнів, формувати навички здорового способу життя;
 • Всебічно розвивати творчі здібності учнів відповідно до їх нахилів та інтересів;
 • Систематично знайомити педагогів з новинками методичної літератури.

Проблемні питання, що виносяться на засідання методичного об’єднання вихователів (2019-2020 н. р.)


п/п

Проблемне питання

Дата

Відповідальний

1.
Спільна робота вихователів,класних керівників,тренерів – основа успішного виховного впливу на розвиток особистості учнів.
Жовтень
29.10.2019 р.
голова МО,
вихователі,
кл. керівники,
тренери.
2.
Тренінг: «Формуємо професійну компетентність педагога». (проводять спеціалісти Центру дружній до підлітків «Альтаїр»).
Листопад
28.11.2019 р.
голова МО,
соц. педагог,
пр. психолог центру «Альтаїр».
3.
Презентація творчих досягнень вихователів та їх учнів: Знайомтесь – це ми»,або «Ми робимо це так…»
Січень
14.01.2020 р.
голова МО,
вихователі
4.
Психологічна безпека освітнього середовища: прояви агресивної поведінки серед дітей та їх батьків (причини,шляхи повернення агресії у конструктивне русло).
Методичні рекомендації щодо формування відносин між сім’єю і школою: «Партнерство сім’ї і школи».
Лютий
20.02.2020 р.
голова МО,
пр. психолог,
соц. педагог школи-інтернату
5.
Створення креативного освітнього середовища. Сучасні технології в роботі педагогів в умовах освітніх змін.
Березень 25.03.2020 р.
голова МО,
вихователі
6.
Впровадження проектних технологій з використанням інноваційних методик у виховну роботу спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю (підсумкове засідання,презентація фільму: «Життя класу за 6 хвилин»).
Травень
18.05.2018 р.
голова МО,
вихователі

 

Проблеми, над якими працюють вихователі у 2019 – 2020 н.р.

Прізвище, ініціали
Проблема
1.
Базанова В.С.
Розвиток емоційного інтелекту в учнів
2.
Басок В.В.
Сімейне виховання – запорука психічного здоров’я дитини.
3.
Бибик А.В.
Проблема булінгу в школі.
4.
Бровко С.М.
Створення сприятливих умов для успішного розвитку індивідуальності кожного учня, виховання свідомого громадянина, патріота; виховання активної, вільної, всебічно розвиненої особистості, спрямованої на саморозвиток, формування уміння діяти самостійно з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.
5.
Величкова Н.І.
Морально-етичне виховання учнів.
6.
В’язовська І.І.
Всебічний розвиток дитини та її культури в процесі виховної роботи.
7.
Гагіна О.Г.
Впровадження проектних технологій виховання у становленні комунікативної компетентності учнів.
8.
Дудка В.О.
Формування національної свідомості учнів у позаурочний час.
9.
Дулькевич А.Ф.
Формування всебічно розвиненої особистості вихованців з метою їх соціалізації через систему ціннісних ставлень.
10.
Жалій Л.Є.
Національно-патріотичне виховання. Формування в учнів патріотичної свідомості, відповідальності, любові до Батьківщини, збереження національної пам’яті.
11.
Зозуля В.С.
Розвиток в учнів громадянскої позиції, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей.
12.
Князєва О.В.
Патріотичне виховання в сучасній школі.
13.
Калюжний В.В.
Розвиток особистості учня через творчість.
14.
Корнєєв К.Д.
Формування всебічно розвиненої особистості.
15.
Кравченко І.В.
Всебічний розвиток особистості крізь призму її обдарованості, умінь і навичок.
16.
Кулинич Ю.О.
Проектна діяльність у формуванні та вихованні учнівського колективу.
17.
Лобода Д.О.
Формування тайм-менеджментної загальної компетентності учнів-старшокласників в закладах середньої освіти.
18.
Нікулінська О.В.
Формування морально-духовних цінностей учнів.
19.
Пивовар Ю.В.
Вплив спорту на формування дисципліни молодших школярів.
20.
Приходько С.О.
Розвиток творчої ініціативи дітей.
21.
Ручка О.М.
Взаємодія школи та сім’ї у виховані підростаючого покоління.
22.
Сергієнко В.Л.
Проблема морально-етичного виховання в сучасній школі.
23.
Сидоренко Д.І.
Національно-патрітичне виховання в початковій школі
24.
Сорока Д.О.
Підвищення соціально-психологічної культури учнів.
25.
Строка О.В.
Екологічне виховання.
26.
Тараненко Є.В.
Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи вихователя.
27.
Тернавська М.М.
Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних та ігрових технологій.
28.
Тимошенко Ю.С.
Формування національно-патріотичних почуттів учнів.
29.
Ціленко В.О.
Відношення соціальної системи і особистості.
30.
Чуб В.А.
Морально-етичне виховання учнів.
31.
Шапар Л.О.
Виховання у дітей свідомого ставлення до навчання.
32.
Шило І.М.
Формування позитивного психологічного мікроклімату вихованців.
33.
Штабровський І.М.
Формування моральних якостей учнів на основі духовних цінностей.
34.
Шиш Н.І.
Формування навичок учнівського самоврядування як фактору, що впливає на розвиток соціальної компетентності вихованців.
35.
Якименко Л.С.
Формування життєвої компетентності молодших школярів шляхом системного підходу до особистості дитини, спрямованому на розвиток життєздатної, свідомої, творчої людини.