Самоврядування

НАШІ ЛІДЕРИ

234
1234 34
4

Положення
 про учнівське самоврядування УОЛС
(учнівське об’єднання лідерів самоврядування)
«Країна Дитячих Мрій»
Полтавської спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю

І. Загальні положення

 1. Учнівське об’єднання лідерів самоврядування Полтавської спеціалізованої школи-інтернату – це добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
 2. УОЛС здійснює свою діяльність згідно зі статутом школи та Конвенцією про права дитини, Конституцією країни, законами «Про освіту».
 3. Самоврядування функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їхніх прав і сприяє гармонійному розвиткові особистості учня, формування в ньому навичок майбутнього організатора, керівника. 

ІІ. Принципи самоврядування:

-     свідоме ставлення до громадської діяльності;
-     постійний пошук форм діяльності самоврядування;
-     взаємоповага, взаємопідтримка;
-     чіткий, збалансований розподіл обов’язків;
-      доцільність та ефективність роботи;
-      постійний зв'язок представників органів самоврядування з учнівською громадськістю;
-      активна співпраця органів самоврядування з адміністрацією, педагогами школи, громадськістю в різних сферах життя, навчання.

ІІІ. Завдання учнівського самоврядування:

-       забезпечення й захист прав та інтересів учнів;
-       забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
-       сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;
-       організація співробітництва із учнями та студентами інших навчальних закладів та молодіжних організацій;
-       організація більш змістовного та різноманітного життя школи;
-       виховування в учнів почуття відповідальності за покладенні на них обов’язки;
-       виховування почуття єдності з колективом школи;
-       виховування  рис свідомого громадського діяча;
-       формування рис  яскравої особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації учнів.

Структура УОЛС «Країна Дитячих Мрій»

На чолі учнівського об’єднання лідерів самоврядування є Президент. До складу самоврядування входить - Президент, Прем’єр-міністр, парламент (старостат), рада порозуміння, міністри.

Формування самоврядування.

-       Учнівська громада та педагоги школи вибирають Президента шляхом проведення виборів.
-      Президент формує уряд.

Статут(основний закон учнівського самоврядування школи-інтернату спортивного профілю)

Розділ 1 Загальні засади

Стаття 1 Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!
Стаття 2  Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.
Стаття 3   Учнівське самоврядування відповідає структурі: Загальні учнівські збори школи

Розділ 2  Права, свободи, обов’язки

Стаття 1   Кожен учень має право

-  діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;
-  за образу своєї честі і гідності подати заяву в актив школи;
-  подати  пропозицію в актив учнівського самоврядування;
-  висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
- здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас.

 

Стаття 2    Кожен учень зобов’язаний:

-пройти курс навчання в школі;
-подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
-виконувати вимоги вчителя щодо підготовки до уроків;
-дотримуватися норм статуту та законів школи.

Стаття 3   Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-  нанесення побоїв, побиття;
-  загроза, залякування і шантаж;
-  вживання образливих слів, кличок;
-  дискримінація за національними і соціальними ознаками;
-  глузування з фізичних недоліків;
-  поява в стані сп’яніння;
-  добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
-  здирство, вимагання;
-  крадіжка;
-  псування особистих речей інших людей;
-  брудні наклепи, плітки;
будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4      Повноваження Президента школи

 Президент школи має право:

-відвідувати збори педагогічного колективу;
-разом з адміністрацією планувати виховну роботу;
-організовувати конкурси, змагання, вечори та зустрічі, брати участь у створенні клубів, гуртків, спортивних секцій;

Президент школи  зобовязаний:

-планувати та проводити збори учнівського самоврядування (чи призначає ведучих);
-скликає засідання учнівського самоврядування;
-виносить питання на розгляд учнівського самоврядування
-розподіляти завдання між активом;
-співпрацювати з адміністрацієюшколи;
-виконувати вимоги Статуту школи;
-виступати на захист прав та гідності учнів школи;
- належно представляти учнівський колектив школи в інших навчальних закладах та громадських організаціях;
-  контролювати роботу президентського інституту та старостату
-ставить питання про некомпетентність того чи іншого члена учнівського самоврядування на засідання учнівської ради.

Стаття 5        Повноваження інституту Президента

-  керує роботою міністерств;
-  особисто відповідає за основні напрямки роботи самоврядування;
-  збирає ідеї учнів школи стосовно роботи самоврядування і представляє їх на зборах активу;
-  представляє своїм класом звіти роботи правління самоврядування.

Стаття 6        Премєр-міністр

-є правою рукою Президента школи;
- за відсутності Президента виконує його обов’язки;
-допомагає Президентові  в здійснені ним своїх повноважень;
- звітує Президентові УОЛС та адміністрації школи.

Органи учнівського об’єднання лідерів самоврядування

 

Організація роботи та функції Президента УОЛС  «Країна Дитячих Мрій»

Вибори Президента УОЛС:   з початку вересня триває передвиборча кампанія. Кандидати (учні 8-10 класів), лідери, які стараються в навчанні, активні в позакласній і позаурочній роботі, з високими моральними якостями на загальношкільних лінійках виступають зі своєю виборчою програмою. Вибори відбуваються шляхом таємного голосування через бюлетені. Для цього створюється виборча комісія, яка обробляє заповнені бюлетені: хто отримав найбільшу кількість голосів – стає Президентом, меншу кількість – Прем’єр-міністром.

Засідання шкільного складу самоврядуваня відбуваються двічі на місяць. На них розробляються документи парламенту, плани роботи; визначаються кращі проекти ідеї, рекомендації тощо. На першому засіданні затверджується план роботи на навчальний рік, створюються міністерства, відділи ознайомлюються з правилами для учнів, обов'язками членів парламенту.

Президент УОЛС очолює:

1) комісії, що здійснюють рейди по школі;
2) міністрів;
3) журі, яке оцінює учнівські конкурси.

Президент УОЛС контролює:

1) організацію та проведення загальношкільних акцій;
2) тижнів здоров'я;
3) тижнів чистоти й благоустрою території;
4) тижнів правових знань;
5) тижнів культури і мистецтва.

Організація роботи та функції Прем’єр-міністра УОЛС школи

Заміщує Президента та виконує його обов’язки (у випадках його відсутності), відповідає за ведення протоколів засідань керівного складу, старостату, за оформлення всіх документів учнівського самоврядування (нагороди, листи тощо).

Прем’єр-міністр очолює та контролює старостат школи. Веде засідання старостата, які відбуваються щомісяця.

Обовязки міністерств

Протягом року організовують свою роботу такі міністерства:

 • «Культура та дозвілля»
 • «Фізкультура та спорт»
 • «Опіка»
 • «Інформація»

Міністерство інформації

 1. Міністр повинен мати достатній рівень знань, організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів;
 2. Забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування;
 3. Інформує учнів, батьків, вчителів про новини шкільного життя, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення);
 4. Висвітлює цікаві події шкільних традицій;
 5. Готує і проводить інформації з різних питань, анкетування та опитування;
 6. Розвиває у дітей вміння збирати інформацію;
 7. Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Міністерство опіки

 1. Міністр повинен мати достатній рівень знань, організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів;
 2. Допомога самотнім людям, інвалідам, учням з неблагонадійних сімей;
 3. Піклується про молодших школярів;
 4. Допомагає ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, солдатам з зони АТО. Проводять доброчинні заходи;
 5. Готує творчі вистави учнів;
 6. Залучає дітей до участі в загальношкільних заходах;
 7. Організовує у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;
 8. Надає посильну допомогу класоводам та вихователям;
 9. Веде облік відповідної роботи;
 10. Співпрацює з психологом школи.

Міністерство культури та дозвілля

 1.  Міністр повинен мати достатній рівень знань, організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів;
 2.  Керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення щодо підготовці цих заходів;
 3. Організовує оформлення школи;
 4. Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 5. Встановлює зв’язки з кінотеатрами, театрами, бібліотеками, філармонією, Будинком культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
 6. Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
 7. Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків хореографії, фотогуртка, вокального та хорового гуртка, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки;
 8. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Міністерство фізкультури та спорту

 1. Міністр повинен мати достатній рівень знань, організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів;
 2. Організовує та проводить двічі на рік загальношкільний День здоровя;
 3. Проводе спортивні акції, турніри, туристичні змагання і походи;
 4. Пропагує здоровий спосіб життя;
 5. Займається збором інформації про спортивні досягнення учнів школи;
 6. Залучає школярів до активної діяльності, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров’я дітей.

Координатор міністерств: Шиш Н.І.

Старостат

Старостат, до складу якого входять усі старости класів, являється постійно діючим органом учнівського самоврядування, створений з метою підвищення ефективності організації навчальної, виховної, культурно-масової і спортивної роботи серед учнів школи-інтернату.

 Основною метою діяльності Старостату є:

- покращення показників успішності, відвідування і навчання учнів протягом навчального процесу;

- розвиток особистої ініціативи, інтелектуальних і творчих здібностей учнів шляхом заохочення їх до роботи в органах учнівського самоврядування;

- становлення в учнів активної громадської позиції, вироблення у них планового підходу до вирішення виникаючих в ході навчального процесу проблем.

Основними завданнями Старостату є:

- доведення до учнів ініціатив, вказівок адміністрації та самоврядування школи щодо питань організації навчального процесу і виховної роботи в школі-інтернаті;

- розробка пропозицій і планування роботи з учнями, проведення разом з членами самоврядування, культурно-масових і спортивних заходів;

- розробка пропозицій щодо підвищення зацікавленості учнів в отриманні гарних знань і навиків;

- допомога в реалізації і захисті прав, законних інтересів учнів, а також максимально повному виконанню учнями своїх обов’язків по відношенню до школи.

Староста разом із членами учнівського парламенту проводить навчання активу класів, бере участь у роботі шкільного парламенту; координує роботу самоврядування класів, керує.

Рада порозуміння

До ради справедливих входять медіатори (старшокласники), які займаються медіацією.

Медіація (від лат. - посередництво) посідає особливе місце серед засобів і технологій розв’язання конфліктів; на відміну від суду та арбітражу вона дозволяє сторонам шляхом переговорів неюридичними засобами лише за участі посередника-медіатора вирішувати конфліктну проблему.

Головна мета медіаторів – допомогти сторонам дійти згоди.

Основні принципи медіації:

 • Добровільність – кожна зі сторін добровільно приймає рішення щодо участі в переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співробітництва; можливість добровільного припинення процесу на будь-якому етапі.
 • Розподіл відповідальності – сторони несуть відповідальність за прийняття рішення та його виконання, медіатор – за дотримання правил та принципів процедури.
 • Нейтральність. Неупередженість – під час процесу медіатор не займає позицію однієї зі сторін, не оцінює їх, а рівною мірою допомагає обом. Медіатор є нейтральним стосовно до конфлікту (не «втягується» в суперечку) і в той же час щиро прагне допомогти сторонам знайти найкраще для обох рішення.
 • Конфіденційність – усе, що відбувається на медіації, не розголошується ні медіатором, ні сторонами. За винятком ситуацій, колисторони планують завдати шкоди собі чи комусь.

Процес медіації:

-         Вступне слово медіатора

-         Розповіді сторін

-         Обговорення шляхів розв’язання конфлікту

-         Укладання та підписання угоди про примирення

Координатор: Решетило О.О.

Конференція

Вищий ступінь шкільного самоврядування – збори або учнівська конференціяЇї засідання відбуваються 1-2 рази на рік. У проведенні беруть участь учні 5-11-х класів та педагоги школи.

На конференції:

 • Слухається звіт Президента про виконану роботу за минулий рік;
 • затверджуються заново розроблені та доопрацьовані документи парламенту;
 • виступають зі своєю передвиборною програмою кандидати в Президенти УОЛС «Країна Дитячих Мрій»;
 • визначаються головні напрями діяльності;
 • усю свою діяльність парламент здійснює відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Статуту учнівського самоврядування.

Набуття чинності Положення

Дане положення набуває чинності з моменту його ухвалення.

Внесення змін до Положення

Внесення змін до Положення, окрім розширення, не допускається.

Положення

про учнівську виборчу комісію

Порядок роботи

1. Складання списків виборців.

2. Підготовка виборчої дільниці:

-         столи для виборчої комісії;

-         скринька для голосування;

-         підготовка бюлетенів.

3. Початок голосування:

-         чітко за часом (8.30);

-         продемонструвати представникам кандидатів на посаду президента школи порожню скриньку, потім її опечатати;

-         кожному виборцю надається бюлетень.

4. Після закінчення:

-         сортування бюлетенів: дійсні, недійсні.

Недійсними визначаються бюлетені, в яких відмічено 2 і більше кандидатів.

 1. Дійсні бюлетені підраховуються.
 2. Підраховуються голоси «за» і «проти» кожного кандидата.
 3. Після підбиття підсумків голосування заповнюється протокол.
 4. Оголошення результату підсумків виборів.

Положення

про вибори Президента

І. Загальні засади

 1. Вибори Президента школи проводяться за принципом рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні.
 2. Кандидати в Президенти висуваються кожним класом (з 8-го по 10-й класи).
 3. Вибори Президента є загальними: право вибирати мають учні 5-11-х класів школи, а також педагоги.
 4. Вибори Президента є рівними: кожен має право голосу.
 5. Голосування є таємним.
 6. Президент обирається строком на 2 роки.
 7. Президент стає той кандидат, який набрав більшість голосів.
 8. Кандидат, який посів друге місце під час виборів, стає Премєр-міністром школи.
 9. Президент починає виконувати обов’язки наступного дня після оголошення результатів виборів.

ІІ. Організація та проведення виборів

 1. Створення виборчої комісії:
 2. Складання списків виборців.
 3. Установлення форми виборчого бюлетеня.
 4. Проведення реєстрації кандидатів у Президенти.
 5. Установлення результатів виборів і оголошення їх.

ІІІ. Передвиборча програма

 1. Кандидати в президенти мають право вести передвиборчу кампанію:
 2. Випуск плакату з власним фото (гаслом);
 3. Написання передвиборчої програми;
 4. Проводити агітаційні заходи в класах на перервах, у позаурочний час.
 5. За три дні в актовій залі відбуваються політичні дебати серед кандидатів на посаду президента школи де вони оголошують передвиборчу програму, а також мають змогу задати питання своїм опонентам.
 6. Оголошення про результати виборів президента відбувається на урочистій лінійці або на загальношкільному святі.