Кафедра вчителів початкової освіти

Склад кафедри :
Вірченко Людмила Анатоліївна учитель початкових класів вищої категорії, «учитель-методист»
Самсоненко Ірина Леонідівна учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії
  
Мета :
 • Успішне виконання завдань розвитку початкової освіти;
 • постійна колективна та індивідуальна діяльність вчителів як під час уроків, так і в позаурочний час;
 • удосконалення кваліфікації вчителів початкових класів та їх  професійної майстерності;
 • розширення професійного і загальноосвітнього рівня вчителів початкових класів;
 • розширення виховної та навчальної інноваційної діяльності під час уроків та в  позаурочній час;
 • забезпечення оптимальних умов фізичного розвитку особистості дітей;
 • створення умов для інтелектуального розвитку учнів 1 – 4 класів;
 • створення відповідної психологічної обстановки для  розвитку     учнів молодшої школи;
 • забезпечення оптимальних умов для становлення особистості молодшого школяра;
 • провадження освітніх технологій, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів м. Полтави та вчителів України;
 • екологічне навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку;
 • народознавчий підхід до навчання і виховання кожного учня молодшої школи;
 • розвиток учнів початкової школи  у процесі ігрової діяльності  під час проведення уроків та в позаурочний час;
 • розвиток пам’яті;
 • розвиток уваги;
 • розвиток уяви;
 • розвиток культури зв’язного мовлення;
 • формування мовлення молодших школярів засобами впровадження      інтерактивних методів навчання;
 • використання елементів творчості пізнання навколишнього світу;
 • робота з батьками  під час батьківських зборів;
 • індивідуальна роботи з кожним із батьків.

Навчально-методична тема, над якою працює кафедра вчителів початкових класів:

«Впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес учнів молодшої школи»

Методичні теми, над якими працюють вчителі: 

№ з/п
Прізвище,
ім’я, по батькові
вчителя
Методична тема
Рік роботи
над темою
1
Вірченко
Людмила
Анатоліївна
Розвиток зв’язного мовлення під час уроків в початковій школі та забезпечення оптимальних умов для інтелектуального становлення учнів шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій
4-й
2
Самсоненко
Ірина
Леонідівна
Формування творчих здібностей та фантазії  на уроках у початковій школі через призму сьогодення
1-й

Основні завдання роботи вчителів кафедри:

 1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльний підходи в організації роботи членів кафедри.
 2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентісного підходу.
 3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.
 4. Задаволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 5. Формування єдиного освітньо-методичного простору для професійного зростання.

 Напрямки роботи кафедри вчителів початкових класів:

 I. Діагностично-прогностичний напрям:

- створення умов для компетентнісно  орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення,вдосконалення професійної компетентності;
- вивчення проблем педагогів у неперервній освіті та вивчення змісту, форм, методів навчання;
- створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет;
- стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, свмоосвіти, розвитку творчого потенціалу;
- вдосконалення навчально-виховного процесу.

ІІ. Навчально-методичний напрям:

- забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
- моделювання продуктивної технології інноваційного навчально – виховного процесу;
- теоретичне оволодіння формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу;
- використання навчальних, навчально –методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
- методичний супровід атестації педагогічних кадрів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

- підвиення професійної компетентності педагогічних працівників;
- координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націленої на підвищення педагогічної майстерності та     вдосконалення фахової підготовки вчителів;
- розвиток мотивів професійної творчої іяльності вчителів;
- планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.