Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів

Трудового навчання, креслення, образотворчого та музичного мистецтва

Склад кафедри:
Краснікова Надія Іванівна учитель обслуговуючої праці вищої категорії, "Учитель-методист"
Тимошенко Василь Васильович учитель креслення вищої категорії, "Учитель-методист"
Приходько Сергій Олександрович учитель обслуговуючої праці І категорії
Шило Лариса Сергіївна учитель музичного мистецтва, спеціаліст
Корнєєв Костянтин Юрійович учитель образотворчого мистецтва, спеціаліст
Калюжний Владислав Валерійович учитель обслуговуючої праці, спеціаліст

Тема, над якою працює кафедра:

Формування технічно, технологічно і комп’ютерно освіченої особистості; підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умловах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства

Основні завдання:

1.   Забезпечити виконання методичної проблеми : «Забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, шляхом впровадження освітніх, інформаційних технологій».

2.   Формувати технічно і технологічно освічену особистість, підготовлену до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства; життєво необхідні знання, уміння, навички ведення домашнього господарства і сімейної економіки.

3.   Забезпечити умови для професійного самовизначення учнів, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

4.   Здійснювати на уроках естетичне, екологічне, економічне виховання учнів, розвивати культуру праці.

5.  Прививати учням інтерес до народної культури декоративно прикладного мистецтва, до традицій, звичаїв української національної кухні, українського національного одягу, української пісні.

6.   Вивчати і застосовувати в практичній діяльності системний підхід підготовки уроків, який забезпечить створення позитивної мотивації трудової діяльності; виховання поваги до людей праці.

7.   Поліпшити індивідуально-групову роботу учнів нв уроках ОБЖ і трудового навчання.

8.   Постійно впроваджувати на уроках трудового навчання проектні технології.

9.   В позакласній роботі з учнями підвищувати значення олімпіад, конкурсів, виставок, предметного тижня, методом виготовлення високо естетичних творчих учнівських робіт.

10.   Дбати про зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів трудового навчання, музики.

План-конспекту уроку із основ здоров’я «Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі», підготувала Краснікова Н.І.

Презентація творчого проекту учениці 11 класу Гергель В., "Моя Жилетка"

Сценарій виховного заходу з труового навчання "Модно – значить стильно", підготувала Краснікова Н.І.