Проблемна тема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників:

«Формування ключових компетентностей учнів, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Впровадження сучасних  форм і методів формування гармонійно розвинених, національно свідомих громадян України»

Виховна мета: створення відповідних умов для формування і розвитку інтелектуальної, свідомої особистості з активною громадянською позицією.

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові класного керівника

Клас

Стаж

Категорія

Проблемне питання, над яким працює класний керівник

1.

Жадан Людмила Іванівна

5

21

вища, старший вчитель

Виховання особистості у життєвому просторі

2.

Ручка Ольга Михайлівна

6

9

друга

Крок за кроком до успішного спілкування

3.

Процун Тетяна Миколаївна

7-А

21

вища, старший вчитель

Розвиток творчих здібностей учнів, формування загальнолюдських цінностей і міцного учнівського колективу

4.

Буйдін Олег Валерійович

7-Б

22

друга

Формування лідерської компетентності учнів у навчально-виховному просторі

5.

Шило Лариса Сергіївна

8-А

5

спеціал.

Формування всебічно розвиненої  та гармонійної особистості через самопізнання та самовизнання  у шкільній родині

6.

Попова Інна Анатоліївна

8-Б

16

вища

Формування спортивного учнівського колективу шляхом виховання в учнів відповідальності, почуття обов'язку, етичних норм поведінки шляхом використання сучасних виховних технологій

7.

Гененко Тетяна Миколаївна

9-А

22

вища, вчитель методист

Формування морально етичної життєво компетентної особистості

8.

Бакулей Тетяна Миколаївна

9-Б

27

вища,

старший учитель

Надання переваги формуванню моральних якостей, рис толерантності учнів

9.

Бровко Сергій Миколайович

10-А

9

друга

Орієнтація кожного учня на розвиток його можливостей; розвиток творчої особистості; формування успішної особистості

10.

Кулинич Юрій Олександрович

10-Б

1

спеціал.

Дисципліна та пошук мотивації для саморозвитку учнів старших спортивних класів

11.

Тернавська Марина Миронівна

10- В

12

друга

Збереження життя та здоров'я в навчально-виховному процесі, здоров'язберігаючі технології

12.

Шило Ігор Миколайович

11-А

10

перша

Виховання свідомого громадянина з урахуванням індивідуальних здібностей і власних інтересів, готовності до творчої діяльності

13.

В'язовська Ірина Іванівна

11-Б

18

вища

Розвиток життєвої компетентності учнів на національних традиціях та особливостях регіону проживання

       Методичне об'єднання класних керівників - це структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну  та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання методичного об'єднання класних керівників:

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.
 2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.
 3. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.
 4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.
 5. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 6. Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції методичного об'єднання класних керівників:

 1. Методичне об'єднання класних керівників.
 2. Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.
 3. Координує  виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
 4. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.
 5. Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 6. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 7. Оцінює роботу членів об'єднання.

Документація методичного об'єднання класних керівників:

 1. Звіт про виконану роботу за минулий навчальний рік.
 2. Список членів методичного об'єднання класних керівників.
 3. Річний план роботи методичного об'єднання .
 4. Протоколи засідання методичного об'єднання класних керівників.
 5. Інструктивно-методичні документи щодо виховної діяльності в класних колективах і діяльності класних керівників.
 6. Матеріали "методичної скарбнички класного керівника".

Завдання методичного об'єднання класних керівників:

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань педагогіки і психології.
 2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання культури спілкування, рівня вихованості учнів школи та соціалізації учнів.
 3. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи.
 4. Підвищення педмайстерності класних керівників через взаємовідвідування виховних заходів.
 5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 6.  Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.
 7. Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.
 8. Пропагувати  друкування  творчих доробків  виховних заходів на сторінках фахових видань.

Система виховних завдань:

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин;
 • створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах;
 • стимулювання особистісно зорієнтованого виховання учнів шляхом залучення до активних видів діяльності, спираючись на основні напрямки виховної роботи;
 • формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу і своєї родини;
 • формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;
 • залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки;
 • розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

План засідань методичного об'єднання класних керівників

Сценарій вистави "Новорічне диво-щастя" у 8-А класі, підготувала Шило Л. С.

Виховний захід з англійської мови для учнів 11-х класів, підготувала В'язовська І.І.

Сильні духом. Люди з обмеженими можливостями, підготувала Жадан Л. І.

Гендерна рівність та стереотипи, підготував Шило І.М.

Виховна година "Не спалюй свого майбутнього", підготувала Тернавська М.М. (текст)  (презентація)